Bidrag till bildnings- och kulturverksamhet

Kommunala bidrag

Kommunen stöder den lokala bildnings- och kulturverksamheten genom utdelning av årliga bidrag. Studieförbunden arrangerar studiecirklar och kurser inom många olika områden och en mycket viktig del av Valdemarsviks kulturliv bedrivs av föreningar och enskilda kulturarbetare.

Studieförbunden tilldelas bidrag i förhållande till verksamhetens omfattning och innehåll enligt fastställda beräkningsgrunder. Kulturaktörer (föreningar, enskilda personer m fl) kan söka bidrag till löpande verksamhet, särskilda projekt och investeringar.

Föreningar och enskilda kan även ansöka om att erhålla en svensk flagga eller fana.

För mer information, riktlinjer och ansökningsblanketter mm hänvisas till länkar och dokument i högerspalten.

Regionala och nationella bidrag

Som ett led i att sprida användandet av svenska flaggan delar Stiftelsen Sveriges Nationaldag varje år ut fanor till föreningar och organisationer i hela landet. Fanor delas bland annat ut av Kung Carl XVI Gustaf vid det officiella firandet av Nationaldagen på Skansen i Stockholm. Fanor delas också ut av Landshövdingarna runt om i Sverige. Ansök gärna redan nu om din förening önskar få en fana. Ansökan hittar du här: Ansökan om fana – nationell