Gusum 2,5 km och 8 km

I Gusum finns två skidspår. Elljusspåret “Dalängen” är 2,5 kilometer långt och ligger i slutet av Dalängsvägen, förbi Gusums bruk.

På banvallen mellan Gusum och Fallingeberg finns ett 8 kilometer långt spår. Även det spåret utgår från Dalängen, men spåret är inte belyst.

Båda spåren är preparerade för klassisk stil.