Hålla rent i skärgården

Strandstädning: Ren Ostkust / Strandstädarkartan

Söderköpings- och Valdemarsviks kommuner startar ett gemensamt projekt för att städa stränderna i skärgården. Naturvårdsverket finansierar satsningen. Liknande projekt har genomförts i bland annat Västervik där en digital strandstädarkarta underlättar arbetet, en lösning som Valdemarsvik och Söderköping får tillgång till.

Arbetet inleds under sommaren 2019 och avslutas i slutet av mars 2020. Målet för projektet är dels en renare skärgård, men de båda kommunerna ska också satsa på att sprida kunskap om den känsliga marina miljön.

 • Valdemarsviks Turistbyrå
 • Söderköpings Turistbyrå
 • A100 Varv, Valdemarsvik
 • Ostkusten kajak, Ekön
 • Hamnkontoret Fyrudden
 • Fyrudden affären/restaurangen
 • Gryts Varv, receptionen
 • Kaggeboden, Kaggebo
 • Sankt Anna Handel (bensinmacken Lagnö)
 • Edgars Turisbyrån Sankt Anna
 • Uvmarö Hamn
 • Sankt Anna Kajak
 • Tyrislöts Camping
 • Kajakparadiset, Mon
 • Mon Receptionen

Sopmajor

Runt om i vår vackra skärgård finns 31 sophus, så kallade sopmajor som är avsedda för det rörliga frilufts- och båtlivet.  Sopmajorna innehåller ett dass och ett litet soprum. Sopmajorna öppnar i början av maj och håller öppet till slutet av september.

Sopmajornas placering i norra skärgården

Sopmajornas placering i södra skärgården