Fyrudden

Fyrudden ligger strategiskt på en fastlandsudde långt ut i skärgården i Valdemarsviks kommun. Skärgården nås enkelt från Fyrudden. Här finns möjligheter att ta sig vidare ut till både obebodda öar och mer befolkade. Tack vare att många öar faktiskt är obebodda ges möjlighet till vila, avkoppling och sinnesro som är få platser förunnade. Men i skärgården utanför Fyrudden finns också de gamla fiskesamhällena på de relativt stora öarna. De är väl värda ett besök både som en naturupplevelse och av historiska och kulturella skäl.

Fortfarande en brukshamn

Fyrudden står än idag för att vara en brukshamn vilket gör att livet där känns mindre turistanpassat och mer vardagslikt i positiv mening. Det är här öbarnen hämtas och lämnas med sina skolskjutsar i båt eller svävare. Kustbevakningen har fortfarande kontor och fartyg stationerade här.

Det är enkelt att nå Fyrudden via väg 212 från Valdemarsvik, antingen via kollektivtrafik eller med egen bil eller båt.