Uthyrning av sporthallar

Uthyrning av kommunens sport- och gymnasikhallar sker i första hand till föreningar, klubbar och privatpersoner, som bedriver idrotts- motions- och friskvårdande verksamheten inom kommunen.

Uthyrning sker enligt skolans terminstider. Utöver de som bokar terminsvis finns lediga strötider.