Yxningen (sjö)

Badplatsen ligger vid sjön Yxningen i Valdemarsviks kommun. Stranden består av sand och en gräsyta finns i anslutning till badplatsen. Bryggor med badstege samt ett hopptorn finns att bada från.

Du kan läsa mer om badplatsen på webbplatsen havochvatten.se. Där kan du ta del av aktuell temperatur, vattenkvalitet, provtagningar och liknande information.