Tjen (sjö)

Tjen är en sjö strax utanför Ringarum. Badplatsen har toalett, enklare omklädningsrum, bryggor, en liten sandstrand och klippor en bit ifrån bryggorna.

(Ringarum ligger ca 15 min utanför Valdemarsvik)

Du kan läsa mer om badplatsen på webbplatsen havochvatten.se. Där kan du ta del av aktuell temperatur, vattenkvalitet, provtagningar och liknande information.