Simhall

På grund av pågående pandemi är simhallen stängd för allmänheten.

Här kan du läsa mer om begränsningar i öppethållanden på grund av pandemin.