Torrö

Torrö

Lotsstugan

På Torrö finns Lotsstugan som kan hyras för övernattning.

För information och bokning, kontakta:

Fram till 30 april: Ulla Mattsson, 070-636 27 17

Från och med 1 maj: Susanne Hamilton, 07-509 26 90, torronatur@gmail.com

Efter den 30 april 2022: Britt eller Nils-Erik Helgesson, 0493-64032 eller 073-424 31 12