Besökstips: Ämtö naturreservat

Ämtö naturreservat ligger på dubbelön Ämtö/Väggö som är en av de största öarna i Gryts skärgård. Naturen varierar främst mellan hällmarkstallskogar och ekhagar.  Stora delar av reservatet betas av kor medan vissa är mera igenvuxna. Det finns flera välmarkerade vandringsleder i reservatet. Öst i reservatet finns det en naturhamn och stugby.  Reservatet nås med egen båt, Skärgårdstrafiken eller Skärgårdslinjen.